Danh mục Dấu chữ nhật bao gồm các con dấu có mặt dấu hình chữ nhật. Tất cả các nội dung về khắc dấu đều có thể làm được vào con dấu hình chữ nhật. Vì vậy đây chính là kiểu dấu phố biến nhất.

STTMã sản phẩmKích thước (mm)
1Shiny S-30810x45
2Shiny S-82730x50
3Shiny S-82833x56
4Shiny S-82940x64
5Shiny S-83038x75
6Shiny S-83110x70
7Shiny S-83215x75
8Shiny S-83325x82
9Shiny S-841
Shiny S851
10x26
10Shiny S-842
Shiny S852
14x38
11Shiny S-843
Shiny S-853
18x47
12Shiny S-844
Shiny S-854
22x58
13Shiny S-85525x70
14Shiny S-84627x65

Hiển thị 1–16 của 18 kết quả

X