Đây là những con dấu phổ biến, nhiều người sử dụng và được khắc dấu An Gia Minh khắc sẵn.
Các con dấu này có kích thước 14×38 mm, với các nội dung như:

 • Đã thu tiền
 • Đã chi tiền
 • Công văn đi
 • Công văn đến
 • Đã kiểm tra
 • Sao y bản chính
 • Đã thanh toán
 • Paid
 • Đã nhập kho
 • Đã xuất kho
 • Hỏa tốc
 • Bán hàng qua điện thoại

Hiển thị tất cả 10 kết quả

X