Dấu chức danh là loại dấu phổ biến được sử dụng hàng ngày. Cá nhân hay công ty đều có thể sử dụng loại dấu này.

X